Sjømannsforening

Dypvåg Sjømannsforening

  • Dypvåg sjømannsforening ble stiftet i Dypvåg, 28. desember 1870.

    Foreningens formål var å virke for sjøfartens og sjømennenes interesser gjennom å skaffe medlemmene informasjon om de vesentligste saker vedrørende skipsfarten, samt ved å stå hverandre bi med råd og dåd.

    Foreningen ble lagt ned på 29. april 2010. Sluttbeholdningen ble donert til Dypvåg kirke.

    Arkivet

    Arkivet etter Dypvåg sjømannsforening befinner seg på Aust-Agder museum og arkiv i Arendal. Arkivet inneholder møtebøker, korrespondanse og regnskapsbøker.