Personvern Sjøhistorie

Gjelder sjohistorie.no, underlagt Lillesand sjømannsforening (LSF).

Personvernerklæring:

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn for registreringen av sjøfolk, i sammenheng med publikumshenvendelser og om besøkende på våre internettsider, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre brukeres rettigheter og reglene i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, sammenstilling, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven.

Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

«Personopplysninger» er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en fysisk person, f.eks. navn, bostedsadresse og epostadresse.

Behandlingsansvarlig:

Foreningens leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven.

Hvilke personlige data lagrer Lillesand sjømannsforening og hvordan benyttes disse personopplysninger:

Vi mottar personopplysninger fra publikum som ønsker dette registrert i sjohistorie.no. Materialet blir overlevert Lillesand sjømannsforening, samt andre tilsluttede foreninger med samme formål. (Se eget dokument under Støttespillere) Informasjon om publikum anvendes i sammenheng med behandling av publikumshenvendelse, ved avlevering/overlevering av informasjon/dokumentasjon

Slike opplysninger er: fornavn og etternavn, e-postadresse, bostedsadresse, telefonnummer, og eventuelt innhold i skriftlig/muntlig korrespondanse. Disse opplysningene utleveres ikke til andre parter.

LSF samarbeider med sjømannsforeninger i Norge for å systematisk registrere skip og sjøfolk fra 1600 tallet og frem til moderne tid. Gjennom dokumenteringsarbeidet, får hver sjømann/seilende sin egen hjemmeside i sjohistorie.no.

Innhold kan for eksempel være:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsdato
 • Dødsdato
 • Dødsårsak (regulert om arkivmateriale registreres fra og dette er klausulert)
 • Fødested
 • Bosted
 • Foreldre
 • Nasjonalitet
 • Kjønn
 • Sivilstatus
 • Tjenestegjorde WW1
 • Tjenestegjorde WW2
 • Status som krigsseiler
 • Omkommet WW1
 • Omkommet WW2
 • Medlem av sjømannsforening
 • Tilhørt mønstringsdistrikt
 • Tilknytning til fylke
 • Høyeste stilling
 • Utdannelse
 • Tjenestegjorde i flåte
 • Mottatte medaljer
 • Deltaker i forlis
 • Omtalt i litteratur/arkivmateriale

Automatisk lagring av informasjon:

Sjohistorie.no benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjons-filer som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler.

Sjohistorie.no bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere brukeratferd på nettsiden. Programmet samler opplysninger om hvilke sider som blir mest lest, hva besøkende søker etter på sjohistorie.no, antall besøkende, hvor lang tid hver brukersesjon varer m.m. Informasjonen kan ikke spores tilbake til deg.

Hvem deler vi opplysningene med?

Lillesand sjømannsforening/sjohistorie har tredjeparts tjenesteleverandører i forhold til drift og support av IT og Web-baserte tjenester: IT-utvikler Bouvet og drift-/supportansvarlig TOWdata. Servere leies av Webhuset AS.

Vi inngår skriftlige avtaler med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

I den utstrekning det er pålagt ved lov eller rettslig avgjørelse eller nødvendig for etterforskning av mulige lovbrudd mot vår virksomhet vil relevante opplysninger kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller eventuelle andre berettigede.

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk.

Hvor lenge oppbevares personopplysningene?

Vi oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittene ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Informasjon/dokumentasjon om sjøfolk registrert i sjohistorie.no, er tenkt at skal være der «permanent».

Hvordan kan jeg kontakte Lillesand sjømannsforening?

Dersom du har henvendelser som gjelder persondata kan vi nås på følgende måter:

Brev:               Lillesand sjømannsforening, Nygårdsgate 1, 4790 Lillesand.

E-post:            post@lillesandsjomannsforening.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 12.09.2018.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre retningslinjer på et senere tidspunkt.