Stilling

1. Styrmann

  • Dekk. Offiser. Ansvarlig for blant annet lastplanlegging, klargjøring av lastrom, diverse vedlikehold, redningsopplegg, helsemessige forhold og medisinkisten. Ansvarlig for opplæring på dekk.