Sjømannsskole

Lillesand Navigasjonsskole - Skipperklassen 1920

  • Sitter fra v.: 1. J. M. Terjesen, Fjære 2. Hans Danielsen, første lærer 3. Sigvard Sondresen, (prest i VM) språlærer 4. Peder Ydalus Jahnsen 5. Ole Stendal, lærer 6. doktor Christen Boe, helselærer


    Bak fra v: 1. Ole Olsen, Grimstad 2. Johannes Nilsson, Øvreberg 3. Jørgen Jonassen, Justøy 4. Karl Svendsen, Mebø 5. Jens Thomassen, Lillesand 6. Oskar Olsen, Møglestu 7. Morten Mortensen, Lillesand 8. Karsten Reiersen, Lillesand 9. Terje Salvesen, Dypvåg 10. Sofus Fisher Pettersen, Grimstad 11. Anton Andreassen, Landvig