Sjømannsskole

Farsund Sjømannskole, Skipperklassen 1938

  • 1.rekke f.v: Edvin Eliassen, Gerner Sunde,Lærerne: Asbjørn Aunevik, Axel Kjølleberg skolebestyrer Aanon Spinnangr, Erling Johannessen, Oscar Moy og Alfred Abrahamsen,Fridtjof Hals 2.rekke: Erik Bernes,Thomas Tønnessen,Julius Helvig,Sigurd Carlsen,Arne Sandersen,Trygve Vegge og Erling Berntsen. 3.rekke:John Aanensen, Oskar Onarheim, Arnfeldt Johannesen, Peder Jakobsen John Smith Andreassen og Trygve Martin Nilsen