Sjømannsskole

Farsund Sjømannskole, Skipperklassen 1955

  • 2.rekke:T.Egerhei - T.Birkeland - A.Jakobsen - G.Johnsen - O.Kongevold - T.Carlsen -F.Larsen - M.Reinertsen - T.Watne 1.rekke:E.Olsen - A.Gusevik - R.Hildre - J.Hovland - K.Wedlog - I.Larsen -J .Holen -J.Jacobsen - O.Olsen - S.Olsen Sittende:Lærere :A.Stolpestad - S.Ellingsen - A.Abrahamsen - bestyrer Aa.Spinnangr -E.M.Johannesen - H.E.Kaalstad - E.Asbjørnsen