Sjømannsskole

Farsund Sjømannskole, Skipperklassen 1949

  • Bak fra venstre: Erling Abrahamsen - Per Pedersen - Petter Åsebø - Gustav Indrevær - Henry Utheim - Kåre Myklebust - Olaf Olsen Sittende fra venstre: Eivind Abrahamsen - lærer S. Ellingsen - lærer A. Kjølleberg - bestyrer Aa. Spinnangr - lærer E. M. Johannessen - Per Amble.