Sjømannsskole

Farsund Sjømannskole, Skipperklassen 1932

  • 2. rekke: Emanuel Sundfør, Theodor Jacobsen, William Kobisen, Berdon Tallaksen, Gunvald Gundersen. 

    3 rekke: N.N., Aksel Sangvik, Josef Tønnessen, Rudolph Jacobsen, N.N., Torstein Torlildsen, Foran: Lærerne: Asbjørn Aunevik, Alfred Abrahamsen, Bestyrer Aanon Spinnangr, Oskar Moy og E. M. Johannessen