Sjømannsskole

Farsund Sjømannskole, Skipperklassen 1930

  • 3.rekke: Anton M. Jørgensen, Haakon Hansen Jølle, N.N., Svend Svendsen, Olav Lundegaard.

     2. rekke: Reinert Gustavsen, Norvald Jensen, N.N., Arnfinn Syvertsen, Steen Jacobsen. 

    1. rekke: Lærerne: Axel Kjølleberg, Alfred Abrahamsen, Bestyrer Aanon Spinnangr, Erling M. Johannessen. Asbjørn Aunevik og Oscar Moy.