Sjømannsskole

Farsund Sjømannskole 1897 - 1954

  • Farsund Sjømannskole.

    Sjømannsskole bestyrer Spinnanger forteller om utdanning av sjøfolk. 
    Før måtte de til Kristiansand. Det var strenge krav til eksamen, mange strøk og måtte gå opp igjen. Farsund fikk off. sjømannsskole i 1897 med skipperklasse fra 1922. Det var økning i elevtall i 30-årene og det ble to styrmannklasser og en skipperklasse. Det var søkere også fra Vestlandet, opplyser Spinnanger.