Sjømannsskole

Lillesand Navigasjonsskole - Brentemoen Skipperskole, Lillesand 1899