Sjømannsforening

Farsund Sjømannsforening

  • Farsund Sjømannsforening vil med disse sider vise hvordan skipsfarten på stedet har utviklet seg fra de små lokale seiljakter til nutidens store skip som ferdes på de 7 hav. På denne måten har byen Farsund fra en liten tettbebyggelse på vestsiden av Lindesnes blitt gjort kjent over hele verden som en storby innen skipsfartsnæringen.
    Mellom 1920 til 1940 årene ble Farsund omtalt som verdens største sjøfartsby. Dette var på grunn at byen hadde ca 80 bruttotonn pr. innbygger registrert, mens resten av Norge hadde ca 1,5 bruttotonn pr. hode. Det var faktisk ingen by på jorden som kunne vise til en større flåte i forhold til innbyggertallet.

    Fra H. Larsson-Feddes notater