Sjømannsforening

Christianssands Sjømandsforening

 • Christiansands Sjømandsforening vil her legge ut de skip og mannskaper fra vårt distrikt som har betydd så mye for vår utvikling gjennom flere hundre år. Vi er mange entusiaster som vil bruke tid og krefter for å få dette til. De rederier som fremdeles hører hjemme her har sagt seg villig til å åpne sine arkiver, samt stille med hjelp når det nødvendig.

  Kristiansand Sjømannsforenings hjemmeside:
  http://christianssands-sjomandsforening.no/

  Christianssands Sjømandsforening ble stiftet i 1862.
  Fra foreningens 125 års jubileumshefte finner vi følgende notat om foreningens ”fødsel”.

  Sitat:
  I denne atmosfære av fremgang og vekst, optimisme og vågemot, var det duket for tilblivelsen av Christianssands Sjømandsforening.
  I Stiftelsesavisen for 15. november 1862 finner vi et insrat som begynner slik:
  ”Det har i lengre tid forekommet innsenderen besyndelig at der i Kristiansand, som er en by henvist til sjøfarten og hva dermed står i forbindelse som den vesentligste næringsvei og som blant sine borgere teller et ikke lite antall skipsførere og redere, ikke har opprettet noen forening for sjømenn, hvor disse kunne utveksle meninger om felles interesser.”

  Kort tid etter var foreningen et faktum. Første møte ble avholdt den 2. desember hvor en komitè fikk i oppdrag å utarbeide statutter og lover. Nytt møte ble holdt den 12. desember 1862. Dermed var Christianssands Sjømandsforening konsituert.

  Foreningen holder til i egne lokaler i Østre Strandgt. 9A, 4610 Kristiansand.

  Her har vi i 5 etasje svært trivelige lokaler til rådighet.
  Disse lokalene kan også leies av foreningens medlemmer etter bestemte kriterier (se utdrag fra leiekontrakt).

  Som medlem kan opptas;

  § 2. Foreningens medlemmer skal bestå av offiserer fra Handels- og / eller Orlogs-marinen. Det kan også tas opp som medlem de som innehar eller har innehatt stilling i nær tilknytning til sjøfart, som skipsreder, skipsmegler og ledende medarbeidere i Sjøfartsnæringen. Foreningens styre treffer avgjørelse om hvem som kan opptaes som medlem.

  Som nevnt i søknadsskjemaet bør man ha en anbefaling/referent for eventuelt medlemskap.