Sjømannsforening

Risør Sjømannsforening

  • RISØR SJØMANNSFORENING:
    Risør Sjømannsforening ble i sin nåværende form stiftet 8. Feb. 1873, men dessverre er protokoller fra før 1901 meget mangelfulle. Det har stort sett vært stor aktivitet i foreningen opp gjennom årene, men i tiden 1955 til 1975 var det lite aktivitet frem
    til Jens E. Svendsen overtok som formann i 1975. Siden den tid har aktiviteten bare vært økende. Foreningen teller i 2007 hele 108 medlemmer, og avholder sine møter i eget hus på ”KASTELLET” i Risør. Her er det også samling hver lørdag året i gjennom fra kl 1000 til 1400.