Sjømannsforening

Moss Sjømannsforening

 •  http://www.mosssjomannsforening.no/

  Moss Sjømannsforenings historie

  Skrevet av Moss Sjømannsforening Publisert 30. januar 2012 Treff: 3205

  Høsten 1978 begynte flere personer å engasjere seg i å gjenopprette Moss Sjømannsforening, som hadde bestått fra 1873 fram til 1954.
  Det var Finn Syvertsen, Arnfinn Johansen, Leif Andersen, Nic. Vogt, Willats Aanby, Sverre Myhr, William Asbjørnsen, Tore Moen Thomas Skeie Jensen og Henry Mandem som startet de forberedende møtene.
  Det ble tatt kontakt med sjømannsforeninger langs hele kysten fra Tromsø i nord til Farsund i syd, samt Sjømannsforeningenes Landsforbund for å skaffe kunnskap til å redigere statuetter til Moss Sjømannsforening. Drammen Sjømannsforening og Johan Nilssen fra Landsforbundet var nok de som assisterte mest i denne tiden.

  Alle disse møtene ble holdt på havnevesenets kontor med havnefogdens velvillighet. 
  Under jakten på egne lokaler, stilte havnefogd Henry Hvalgård, lokaler til disposisjon i Moss Maritime Senter, syd. Men grunnet store kalkulerte ombygningskostnader, med nytt sanitæranlegg og forsterkning av gulvene, ble dette prosjektet forlatt.

  17. mars 1979 var det siste møtet som interimsstyret hadde i kantinen på Moss Maritime Senter, hvor finpussen av statuettene og dagsorden for det konstituerende møtet fant sted. Begge byens aviser var å tilstede og dekket begivenheten.
  Tirsdag den 20. mars 1979 kl. 1900 var det duket for det konstituerende møtet i Moss Sparebanks kantine, det var 32 tilstede.
  Nic. Vogt åpnet møtet og ga en kort innledning om tidligere Moss Sjømannsforenings virke fra 1873 og fram til den ble avviklet i 1954, han kunne opplyse om at foreningens flagg fra 1898 var bevart og det var nå lagret hos firma R. Manskow. (Flagget befinner seg nå i våre lokaler i Værlegaten 34.) Bortsett fra flagget var det minimalt igjen etter den "gamle" foreningen. Det ble forsøkt å kontakte gamle medlemmer for om mulig å kunne oppspore gammelt materiell, men til ingen nytte.
  Etter denne innledningen fikk Thomas Skeie Jensen ordet, som ledet møtet til valget av styret var gjennomført. Det første styret hadde følgende sammensetning:
  Formann Arnfinn Johansen, Nestformann Finn Syvertsen, Sekretær Tore Moen, Kasserer Torbjørn Holtan, Styremedlemmer var Leif Andersen, Nic. Vogt og Willatz Aanby. Varamedlemmer ble Henry Mandem, Roar Syvertsen og Thomas Skeie Jensen.
  Formann Arnfinn Johansen orienterte om foreningens formål og statuetter.
  Det må også nevnes at 2 medlemmer fra den forrige forening også var tilstede, disse var:

  Advokat Jens Fr. Galtung og Tolloppsynsmann Ellef Hov Ellefsen.

  Fra nå av tok møtevirksomheten til, i påvente av egne ble lokaler leiet fra Sanitetsforeningen, Moss Sparebank, Frimurerlogen og Epas kantine.

  Det ble opprettet Festkomité, hus og finanskomite som tok seg av de forskjellige gjøremål.
  Den 19. november 1980 var det medlemsmøte hvor det var 23 medlemmer tilstede. Formann Thomas Skeie Jensen la fram et forslag, om å kjøpe Værlegaten 34 som var avertert til salgs for kr. 250.000.-. Alle de tilstedeværende beså huset, en prøveavstemning førte til at alle 23 gikk inn for å kjøpe huset. Moss Sparebank ga et tilsagn om lån opp til kr. 300.000.-, og 25 medlemmer undertegnet et garantidokument slik at vi hadde huset på hånden til alt var avgjort ved en ekstraordinær Generalforsamling som fant sted den 5. desember 1980, kjøpet ble godkjent og styret fikk fullmakt til å by 250.000.-, for eiendommen med mulighet til å øke beløpet til kr. 300.000.-.
  Den 4. februar 1981 ble et enstemmig styre enig om å kjøpe Værlegaten 34 for kr. 270.000.- pluss omkostninger. Kjøpekontrakten ble undertegnet den 9. februar 1981 og overtakelsen skulle finne sted den 15. februar 1981, etter at et dokument med 29 underskrifter som hver garanterte for kr. 10.000.- var overlevert Moss Sparebank.
  Søndag 15. februar 1981 deltok styret, komiteene og øvrige medlemmer med familie tilstede ved overtakelsen. 
  Nå fulgte en travel tid med omgjøring og oppussing, slik at det kunne benyttet til vår virksomhet. Hele 1981 gikk med til dette og det meste som er utført er blitt gjort på dugnad.
  8. januar 1982 gikk den offisielle åpning av stabelen, 29 gjester var invitert, deriblant medlem Ellef H. Ellefsen (Nå Æresmedlem i Moss Sjømannsforening) som også var medlem i den forrige forening. Vi mottok gaver fra Landsforbundet ved Formann Aage M. Olsen og Sekretær Johan Nilssen som overrakte den symbolske blå staken som blir tent ved alle høytidlige anledninger, Moss kommune ved Ordfører Bjørn Barang overrakte bilder av H. M. Kong Haakon og H. M. Kong Olav, Wilh. Wilhelmsen ved Tore Moen overrakte skipsklokken fra M/S Tugela, Moss Sparebank ved banksjef Rino Thorne overrakte en sjekk på kr. 5000.-.

  På styremøtet den 29. mars 1982 ble det besluttet at Moss Sjømannsforening skulle holde åpent hus etter barnetoget på nasjonaldagen, dette er nå blitt en fast tradisjon.
  I 1982 ble samtlige vinduer i begge etasjer skiftet ut, da disse var i en dårlig forfatning, vi var forpliktet til å holde oss til korsdelte vinduer, slik at det ikke ble fasadeendring. Dugsnadsånden var stor slik at vi sparte mye utgifter på dette.

  I 1984 ble det stiftet en egen damegruppe, som arbeidet som støttegruppe og tilførte foreningen midler til innkjøp av gardiner, møbler etc. De var også behjelpelig under arrangementer og når vi var med i Bingoringen. Damegruppen er nå nedlagt,

  I juni 1987 arrangerte Moss Sjømannsforening Landsmøte, dette var en stor oppgave for foreningen, men vi kom oss gjennom med hodet over vannet, på Landsmøtemiddagen var det 106 til bords.
  I 1987 overtok foreningen ettersyn av Redningsselskapets spillautomater, noe som skaffet foreningen en god økonomi, vi tjente også gode penger på å være med i Bingoringen, i tilegg innsats fra mange medlemmer, summen av dette gjør at vi har ett gjeldfritt hus.

  Den 3. mai 1988 ble den første komiteen for utdeling av Æresmedlemskap og foreningens Crest dannet og hadde følgende medlemmer Eivind Jensen, Olav Borch og Per Otto Karlsen.
  Den 6. september 1988 ble de 4 første Æresmedlemmer valgt av den nye Crest komiteen disse var: Olav Rosenlund, Reidar Christoffersen, Alf Endresen og Thor Thoresen. Allerede i 1983 ble Ellef Hov Ellefsen valgt till Æresmedlem av Generalforsamlingen, som Moss Sjømannsforenings første Æresmedlem.

  I 1991 ble vi spurt av komiteen for "The Norwegian Lady" om vi kunne delta med en taler under arrangementet, dette har siden blitt en mangeårig tradisjon. Nå har Moss Sjømannsforening 3 medlemmer med i komiteen.

  4. september 2005 var foreningen vertskap for Sjøfolkenes Minnedag.

  24. oktober 2007 arrangerte foreningen tilstelning for krigsseilere, etter initiativ fra Generalkonsul Kaare Andre Kopperud.

  I juni 2009 var foreningen vertskap for Landsmøte til Sjømannsforeningenes Landsforbund, med get together i våre lokaler, på fredag, og Landsmøte og festmiddag på Jeløy Radio på lørdag. Arrangementet ga et lite overskudd til foreningen.
  Grunnet manglende oppslutning, på landsbasis, meldte foreningen seg ut av Sjømannsforeningenes Landsforbund i oktober 2009.

  Vi har nå medlemsmøter hver 14. dag og vi har spiseaften 1 gang i mnd. På mange av medlemsmøtene har vi engasjert foredragsholdere. I de siste årene er også utearealene våre blitt oppgradert, blant annet med en ny mur og det er blitt bygget 2 terrasser i hagen.