Sjømannsforening

Stavanger Søemandsforening

 • VELKOMMEN TIL OSS

  Stavanger Søemandsforening ble stiftet
  den 12 desember 1850.
  Foreningens formål og oppgave er å virke til gagn for
  sjømannstanden og skipsfarten, samt være et hyggelig
  samlingsted for sine medlemmer
  .

  Søemands-forening.

  Under denne tittelen hadde Stavanger Amtstidende den 9. desember 1850 følgende annonse: Da det i lengre tid har vært omtalt det Ønskelige i at det her i Stavanger ligesom på forskjellige andre Steder i Landet, måtte blive stiftet en Søemands-Forening så innbydes herved de Skippere som interesserer sig for Sagen, at møde i Bager Enochsens nye Hus ved Torvet, Torsdag den 12. Ds., Kl. 2 Ettermiddag.

  På møtet tegnet det seg 37 skipsførere, Stavanger Søemandsforening var etablert!

  Foreningen markerte seg allerede fra starten av ved å engasjere seg i en rekke saker relatert til næringen.  Oppførelse av fyr og sjømerker langs Jæren kyst. Praktiske nye måleinnredninger for vekt av sild. Opprettelsen av en ”Assurance Forening” for tegning av assuranse mot tap av klær og effekter ved uhell og skipsforlis, og man etablerte også en: ”Undestøttelseskasse for Sømænds Efterladte”. 

  Ansvar for skip og last ligger sterkt hos de seilende. Disse, og de sosiale ideale, reflekteres i foreningens engasjement på et tidspunkt i historien hvor storsamfunnets byråkrati ennå ikke var tilstrekkelig sosialt utviklet. Det er vimpelsmell over den første paragraf i foreningens lover: ”at udvikle Søfartens og Søemandstandens Interesser gjennom Udbredelse af alle til Søemandvidenskabens påkrevede Kundskaper, hæve Standens Værdighet og Rettigheder i Samfundet”.

  http://www.stavangersoemandsforening.no