Sjømannsforening

Bergens Skipperforening

  • VELKOMMEN TIL
    BERGENS SKIPPERFORENING

    Bergens Skipperforening er en faglig og sosial sammenslutning av sjøkapteiner i Bergen og omegn. Den ærverdige foreningen ble stiftet 22. august 1867. Medlemsmassen teller i dag over 300 personer.

    Bergens skipperforening er partipolitisk uavhengig og har til formål å samle sjøkapteiner i Bergen og omegn for å Iverta deres sosiale intersser. Utbygge kontakt mellom kollegaer seilende så vel som fastboende, fremme faglig og allmen opplysning  blandt medlemmene. Foreningen holder til i egne lokaler i det sentrale Bergensområde, og mandags formiddag shantykoret til øving. Hver onsdags formiddag møtes medlemmene til en kaffetår og for å prate om løst og fast.

    http://skipperforeningen.no