Sjømannsforening

Brevik og Omegn Sjømandsforening

 • Brevik Sjømannsforening:

   Sjøfartsvirksomhet og handel blomstret opp i Brevik på 1700-tallet. Byen fikk kjøpstadsrettigheter i 1845. Fremsynte menn så hvilken mulighet som lå i is-traden og i 1850-årene seilte de første skutene til England med natur -is.

  Det har vært drevet skipsbygging i Brevik gjennom flere hundre år. Mange av seilskutene som hørte hjemme her, ble også bygd i Brevik. I 2015 er det fremdeles stor aktivitet på verftsområdet i Trosvik. Nå bygges / utrustes avanserte fartøy for tjeneste i offshore virksomhet verden over.

  En av Norges store sjøhelter, Cort Adeler, ble født i Brevik i 1622. 15 år gammel reiste han til Holland for å utdanne seg til sjøoffiser. Mange menn fra Brevik har opp gjennom årene hatt sin arbeidsplass på sjøen uten at deres innsats har fått plass i historiebøkene.

  Brevik og Omegn Sjømandsforening, stiftet i 1867, ønsker å ta vare på historien om våre lokale sjømenn, skip og rederier.  Vi samler opplysninger om disse fra vårt distrikt. Dette legges i denne databasen og blir derved tilgjengelig for alle i fremtiden.

  http://www.brevik-sjomandsforening.com/