Sjømannsforening

Porsgrund og Omegens Sjømandsforening, Porsgrunn

 • Porsgrund og Omegns Sjømandsforening ble stiftet 22. januar 1847. Dette var på en svært ekspansiv tid for norsk sjøfart og ikke minst i Porsgrunn, der en rekke verft og slipper for bygging av seilskuter var anlagt. Kun 4-5 norske byer hadde fått sjømannsforening på denne tiden.

  Mens sjøfarten på 1600- og tidlig på 1700-tallet var dominert av hollendere som kom til distriktet med egne skuter for å hente trelast, så overtok etter hvert norske interessenter sjøtransporten og også skutebyggingen. Svært mange mennesker lokalt ble engasjert i skipsbygging og skipsfart, og midt på 1800-tallet var dette Porsgrunns dominerende næring.

  To viktige forhold førte til stiftelsen av Sjømandsforeningen i 1847. For å få nautisk opplæring og nødvendige eksamener på denne tiden, så var nærmeste sted Kristiansand. En navigasjonskole i Porsgrunn ble fanesak.

  Det andre var vinter og isforholdene. Trafikken med skutene var stort sett sesongbasert. Når isen gikk om våren så seilte man ut, godt lastet med trelast og tømmer. Når høsten kom så dro man hjem i opplag. Slik ble det et behov for sjøfolkene å ha et sted å treffes på vinteren, - i stedet for å snuble i konas skjørtekanter hjemme, som en gammel skipper berettet om tilblivelsen.

  Men viktigst var opplæring, og allerede året etter stiftelsen i 1848 kom foreningen i gang med Navigasjonskole. POS vokste fort og byens skippere og redere slapp også inn som medlemmer, øvrige sjøfolk og sjøfartsinteresserte. Dog uten å gi disse stemmeretter.

  I 1851 fant medlemmene ut at distriktet trengte en dampbåt. Buksering av skutene ville spare mye tid når vinden sto i mot og strømforholdene i elva var ugunstige. Båten ble bestilt i England og ds "Trafik" av Porsgrund ble en nyvinning også i passasjertrafikken. "Trafik" betjente ruten Skien - Langesund og korresponderte med postbåten "Constitutionen" langs kysten.

  Men publikum klaget, for når båten samtidig med rutetrafikken, også påtok seg bukseroppdrag, så ble forsinkelsene store. Kullslukeren "Trafik" gikk ut av registeret i 1871, etter hvert ble en topp moderne bukserflåte bygget opp. Det er på utrustningsområdet til Langesundsfjordens Bugserdampskipsselskap at vår forening i dag holder til i Sjøfartens Hus.

  Blant foreningens ledende menn var en rekke fremtredende personer. Opp gjennom tidende har flere av byens ordførere vært formenn i foreningen og sågar en statsminister. Som ung skipsreder overtok venstremannen Gunnar Knudsen formannsvervet i 1871. Mange år senere skulle han bli både finansminister og tilslutt statsminister i Norge. Helt fram til 1920 fant vi ham i den stolen.

  Fra å være det viktigste samlingspunktet for sjøfartsnæringen og ikke minst for sjøforsikringsmiljøet i Porsgrunn, så har utviklingen ført til at det faglige etter hvert har veket plass for det sosiale. Fortsatt er interessen stor, og rundt 160 medlemmer slutter opp om foreningen. På møtene legges det opp til faglige tema innen sjøfartsnæringen og en betydelig del av dugnadsinnsatsen går ut på å presentere og ta vare på den rike sjøfartshistorien til byen og distriktet.

  I dag holder POS til i topp moderne lokaler. Se vedlegget "Historien bak Sjøfartens Hus", der får du presentert historien om våre husvære i byen frem til i dag snart 170 år etter stiftelsen.

  kib.

  Se også:
  https://www.sjohistorie.no/no/havn/94881/relatert-innhold